Nový hrad Blansko

Nový hrad je opravená zřícenina nad údolím řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem.Vznikl na místě staršího předsunutého opevnění tzv. Starého hradu, který posléze zcela nahradil. Ze Starého hradu se do současnosti zachovaly malé zbytky zdí, terénní deprese a dva široké příkopy, zatímco hradby Nového hradu stojí prakticky v původní výšce. Jihozápadně od Nového hradu se na druhé straně příkopu, kterým v současnosti prochází přístupová cesta ke hradu, nachází dobře zachovalé vyvýšené obléhací stanoviště Uhrů opevněné příkopem a valem. Od roku 1964 je hrad chráněn jako kulturní památka, v sezóně je na nádvoří otevřen Šenk a pravidelně se zde konají hostorické jarmarky.

http://www.novyhrad.eu/