Dřevěný kostelík v Blansku

Dřevěný kostel sv. Paraskivy byl původně postaven jako pravoslavný v Nižním Selišti nedaleko Chustu na Podkarpatské Rusi, v příhraniční oblasti s Rumunskem. Je vystavěn v architektonickém slohu rusínské gotiky horního Potisí a je nejstarší svého typu na našem území.

Asi po patnácti letech od postavení přešel kostel ze správy Pravoslavné církve pod správu Řecko-katolické církve a té pak sloužil až do 20. let 20. století. V té době si obyvatelé Nižního Seliště postavili nový zděný kostel. Starý dřevěný byl odsvěcen, zůstal nepoužíván a chátral. Po vzniku první Československé republiky Státní památkový úřad vybral několik takto chátrajících kostelů a pro jejich záchranu navrhl odkoupení a převezení do České republiky. V roce 1936 byl kostel odkoupen blanenskou náboženskou obcí Církve československé, rozebrán a po železnici přepraven do Blanska. Kostel slouží církvi dodnes, konají se zde pravidenlé bohoslužby, adventní koncerty a další programy.