Modrotisk Danzinger – tradiční výroba modrotisku Olešnice

Modrotisková dílna rodiny Danzingerů se datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. K tomuto používají původní dřevěné ruční formy, následovně barví v barvě indigo. Tuto technologii výroby provádí beze změn od roku 1849. Tajemství barvířství rodiny Weisových později Danzingerů sahá až do 16. století. S modrotiskem se zde můžete seznámit formou exkurze a v prodejně najdete kompletní sortiment výrobků.

https://www.modrotisk-danzinger.cz/