Arboretum Křtiny

Největší univerzitní arboretum v ČR,  jehož unikátní sbírku stromů založil v letech 1928–1929 profesor August Bayer, jeden ze zakladatelů Mendelovy univerzity v Brně, patří mezi nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě. Od vzniku arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen získaných sběrem nebo výměnou. Odbornou správu vykonává v současné době Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Inspiraci je možno načerpat i v různých zákoutích, která jsou doplněna dřevěnými skulpturami, výtvory studentů univerzity.